1. Unelmoinnin positiivinen vaikutus mielenterveyteen ja toivon vahvistaminen

Kyky unelmoida on tärkeää niin nuoren kuin aikuisenkin mielenterveydelle. Ajatukset ja odotukset tulevaisuudesta kertovat myönteisestä suhtautumisesta ja luottamuksesta tulevaan. Nuori tarvitsee rohkaisua ja tukea unelmiensa tavoitteluun, vaikka ne aikuiselle näyttäytyisivätkin pilvilinnoina. Mitkä asiat ovat nuorelle tärkeitä? Mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja kuinka hän voi niitä hyödyntää? Aikuinen voi ohjata nuorta tavoitteiden asettamisessa ja arkisissa valinnoissa.

 

Pettymyksen sietäminen on harjoiteltava taito

Unelmaa kohti on hyvä kulkea paloittelemalla se pienemmiksi tavoitteiksi ja välitavoitteiksi. Tätä voidaan nuorten kanssa konkreettisesti harjoitella ja samalla oppia sinnikkyyttä sekä oman toiminnan tietoista suuntaamista kohti itselle arvokasta päämäärää. Unelmat kuitenkin muuttuvat ja elämään kuuluu myös pettymys, kun joku tärkeä unelma jää saavuttamatta. Nuorten kanssa kannattaa pohtia tapoja sietää ja elää läpi vaikeitakin pettymyksiä turvallisesti, itseä tai muita vahingoittamatta.

 

Muidenkin unelmat ovat tärkeitä

Erilaisuuden hyväksymisen lähtökohta on itsensä tuntemisessa ja arvostamisessa, oman paikan löytämisessä. Tältä pohjalta on helpompaa kohdata ja hyväksyä erilaisuutta myös muissa ihmisissä. Koulun tehtävänä onkin ohjata nuoria pohtimaan omia arvojaan ja löytämään omannäköinen elämä. Erilaisia tulevaisuuden toiveita on hyvä tuoda esiin ja pohtia, miksi ne ovat joillekin tärkeitä. On tärkeää, ettei tulevaisuudesta puhuta vain työuraan kohdistuvien toiveiden kautta, vaan nuoret saavat unelmoida laajemminkin kaikista elämänpiiriin kuuluvista asioista -myös sellaisesta maailmasta, jota ei ehkä vielä ole edes olemassa. Tähän tarvitaan keskustelua muiden kanssa. Nuorta kannattaa rohkaista tekemään omia valintoja omien arvostusten pohjalta.

 

Aikuinen luo toivoa tulevaan

Koulun aikuisen rooli korostuu etenkin silloin kun nuori ei saa kotoa riittävää tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Yhteisön tuki tai edes yhden läheisen ihmisen kannustus on merkityksellistä nuoren suunnitellessa esimerkiksi jatko-opintojaan tai etsiessä uutta harrastusta. Nuori tarvitsee aikuisen, joka uskoo häneen epäonnistumisten tai epävarmuudenkin keskellä. Koulussa opittu asenne nähdä toivoa muuttuvassa maailmassa, auttaa ilmastoahdistuksen kesyttämisessä aktiivisen oman toiminnan kautta. Koulun tärkein tehtävä onkin toivon ja luottamuksen valaminen hetkessä, jossa odotukset ja paineet tulevaisuutta kohtaan ovat kenties suurimmillaan.