1. Miten Hyvän mielen taitomerkki -aineistoa käytetään?

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen tähtäävät kouluohjelmat vähentävät masennusta, aggressiivista ja impulsiivista käytöstä sekä kiusaamista. (Durlak & al. 2011)

Tutkimusten mukaan mielenterveystaitoja, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, opitaan parhaiten säännöllisellä ja pitkäkestoisella ohjelmalla. Hyvän mielen taitomerkki -kokonaisuus koostuu yhtenäisestä mielenterveystaitojen oppimispolusta ja opetusaineistosta alkuopetuksesta yläkouluun. Mielenterveystaidot perustuvat opetussuunnitelmaan ja mm. mielenterveyden ulottuvuuksien teoriaan (Corey Keyes 2005, 2007).

Milloin Hyvän mielen taitomerkkiä käytetään?

Yläkoulussa taitomerkkikokonaisuutta voidaan käsitellä esimerkiksi luokanohjaajien tunneilla, eri oppiaineiden tunneilla kuten terveystiedossa, laaja-alaisen osaamisen alueella Hyvinvointi ja arjen taidot, osana monialaisia oppimiskokonaisuksia, opinto-ohjauksessa, opiskeluhuollon ammattilaisten vetämillä tunneilla ja teemapäivissä (lue luku 2).

Etenemisen seuranta

Oppilaan omien taitojen itsearviointi tukee oppimista. Rastitettava tavoiteluettelo kannattaa tulostaa oppilaille (luku 4). Kun aihe on käyty läpi ja taitoa harjoiteltu, opettaja antaa oppilaalle luvan merkitä tavoite suoritetuksi. Kun kaikki tavoitteet on saavutettu, opettaja voi tulostaa Hyvän mielen taitomerkki -diplomin (luku 5), jota oppilas voi halutessaan käyttää vaikka kesätyöpaikan haussa.

Opettajille laadittu etenemis- ja vastuujakokaavio (luku 6) auttaa luokkakohtaisen etenemisen seurannassa ja koulukohtaisessa vastuujaossa. Lisäksi Hyvän mielen taitomerkki -julisteet (luku 7) koulun seinillä muistuttavat mielenterveystaidoista koulupäivän lomassa.

Oppiaineiston käyttäminen

Tietoja ja taitoja harjoitellaan disarjojen avulla, jotka on laadittu ikätasoisiksi ja käytännönläheisiksi. Opettajan tulee katsoa diasarja läpi ennen oppituntia ja valita ne sisällöt ja harjoitukset, joihin haluaa keskittyä. Oleellista ei ole ehtiä kaikkea kaikissa ryhmissä: ryhmät ovat keskustelevuudeltaan ja kehitystasoltaan erilaisia. Esimerkiksi Turvallisin mielin kehossani -osion harjoituksista osa soveltuu kaikille ja osa parisuhdetaitoja harjoitteleville yhdeksäsluokkalaisille.

Diasarjat tunnistaa H5P- ja pakettisymboleista. TUTUSTU RYHMÄSSÄ -diasarjat ovat tarkoitettu opettajajohtoisesti toteutettaviksi. TUTUSTU YKSIN -diasarjat toimivat myös oppilaan itsenäisen työn tehtävinä ja kotitehtävinä. Diasarjan linkin voi lähettää oppilaille esimerkiksi Wilman kautta.

Joistakin diasarjoista löytyy apukysymyksiä ?-symbolin takaa, oppilaille tarkoitettua lisätietoa i-symbolin takaa ja opettajille suunnattua lisätietoa viiri-symbolin takaa.  

Huomioitavaa teknisestä toteutuksesta:
  • Monivalintatehtävien suorittamisen jälkeen takaisin diasarjaan pääsee Menun kautta (vasemmasta yläkulmasta).
  • Kun avaat diasarjasta linkin, verkkosivu avautuu uuteen selainikkunaan. Diasarja jää siis avautuvan selainikkunan alle. Kun linkki on katsottu, pienennä selainikkuna (ethän siis sulje sitä!). Näin pääset takaisin diasarjaan.

Teoriataustaa ja linkkejä opettajille

OPETTAJALLE -otsikon takaa löytyy lisätietoa, lähteitä ja kirjallisuutta sekä hyödyllisiä linkkejä. Keskeisimmät lähteet ovat MIELI Suomen Mielenterveys ry:n aineistot Hyvää mieltä yhdessä - Käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen sekä Hyvän mielen koulu - Mielenterveystaitoja yläkouluun. Tutkielmia ko. aineistojen vaikutuksista on tehty lukuisia.